Bảo hành - Bảo dưỡng - Hoàn trả

I. Bảo Hành – Bảo Dưỡng

Bên Bán cam kết bảo hành sản phẩm gỗ hiệu AnWood của mình trong thời gian 02 - 05 năm , kể từ ngày giao hàng. Cam kết đảm bảo về chất lượng gỗ: độ đồng màu, độ bền, độ uốn…. Bên Bán cam kết trong thời gian bảo hành, sản phẩm không mục nát, cong vênh, nứt vỡ, độ đồng màu còn lại 80% sau 02 - 05 năm sử dung.

Trong trường hợp xảy ra lỗi sản phẩm theo các điều đã nêu trên, bên Mua sẽ thông báo cho bên Bán và bên Bán sẽ tiến hành kiểm tra và thay thế ngay sản phẩm bị lỗi trong vòng 48h. Mọi chi phí sửa chữa liên quan đến trách nhiệm bảo hành do bên Bán chịu.

II. Hoàn Trả

Trong 7 ngày đầu tiên nếu phát hiện sản phẩm không như cam kết, bên bán sẽ tiến hàng đổi mới sản phẩm trong vòng 48 giờ kể từ khi phát hiện sự cố.